Lena Svensson, centerpartiet, Hässleholm. Foto: Stefan Sandström
ena Svensson, centerpartiet, Hässleholm. Foto: Stefan Sandström

Lena Svensson (C) vill inte stänga några dörrar

– Vi i Centern kommer inte att sätta oss i en situation där vi inte har full majoritet.
På den punkter är Lena Svensson mycket tydlig.
– Det går inte att fattas ett mandat och vara i händerna på något litet missnöjesparti.

Lena Svensson förklarar att Centerns agerande efter nästa val beror på var de kan få mest gehör för sin egen politik.

Hon poängterar också att det är av största vikt att hela Hässleholms kommun hålls samman, vilket innebär samma service på landsbygden som i stan. Från att ha styrt i minoritet tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnades ordförandeposterna i vintras över till alliansen.

Vilket ansvar bär C för den politiska turbulensen?
– Alla har vi skuld i att det har blivit som det har blivit. Att inte sitta kvar var ett moraliskt övervägande vi gjorde. Vi ville inte tvingas verkställa en budget som vi inte stod bakom. Det var inte så stor skillnad på pengarna, men det var stor skillnad i inriktningen när det gällde mål och uppdrag och där fanns saker som vi inte kunde ställa upp på.

– Vi hade jobbat målmedvetet med en målstyrningsmodell som alla var överens om. Sedan gjorde restalliansen ett lappkast och skrotade hela modellen, för att därefter lägga ut tio uppdrag som vi inte kunde ställa upp på. Nu när vi tänker efter så kanske vi skulle ha hållit ut och gjort som de gjorde, genom att lägga de här uppdragen till handlingarna utan åtgärd. I stort sett så har de inte verkställt sin egen politik. Vi kunde ha gjort sammalunda men det bar moraliskt och etiskt emot.

Vilka kan du tänka dig att samarbeta med efter valet?
– Det är helt omöjligt att ingå i en konstellation där Sverigedemokraterna ingår. Vår grundinställning och vår människosyn ligger så oerhört långt ifrån deras, så det är uteslutet.
För övrigt vill Lena Svensson inte stänga några dörrar. Valet beror helt enkelt på i vilket sammanhang som partiet bäst kan bedriva sin centerpolitik.
– Det kan vara att ingå i en majoritet eller i en stark opposition. Jag känner inte de nya missnöjespartierna närmare, men det som de framför känns lite främmande.

Vilka är Centerns tre viktigaste valfrågor?

– En fråga som är av största vikt är att Hässleholms kommun hålls samman. Det ska inte vara någon skillnad på service om man bor i stadskärnan eller ute på landsbygden. Det viktigaste är att vi har den kommunala servicen ända ut på landsbygden.
– Sedan har vi skolan som är en stor fråga för oss. Vi vill bevara de skolor som vi har idag. Det ska finnas förskolor och skolor där barnen bor. Små barn ska inte behöva sitta och åka buss långa tider och föräldrar som saknar bil ska inte behöva ta sig långa sträckor med sina barn.

Den tredje valfrågan handlar om företagandets villkor.
– Som kommun måste vi undvika krångel. Det kan vara att ha tillgänglig mark i kommunen. Politiker får inte sätta sig på tvären och bromsa detalj- och utvecklingsplaner.

Vilken är kommunens största utmaning den kommande mandatperioden?
– Bostadsfrågan är en ödesfråga. Där är den fördjupade översiktsplanen viktig eftersom den är grunden till alla detaljplaner. Detaljplanerna är i sin tur viktiga så att vi kan bygga. Man måste kunna bo här och man ska inte behöva bo hemma tills man är över 30 år. Även om nya bostäder är dyra så skapar dessa en rörelse på bostadsmarknaden.

Hur ser du på Hässlehems ansvar för bostadsbyggande både i Hässleholm och i kransorterna?
– Det är få lägenheter i vårt kommunala bolags ägo och det måste rättas till. Målet i ägardirektivet på 50 bostäder om året är bara en liten del av det som behövs. Det täcker inte ens socialförvaltningens behov. Det är inte bra att enskilda politiker stjälper detaljplanearbetet, något som gör att man skrämmer bort nya exploatörer.

Lena Svensson tillägger att politiken varit besvärlig när det gäller byggandet i kransorterna. Det har funnits en motsträvighet mot förändring vilket inneburit att de mindre orterna har fått vänta när kraften gått åt till centralorten.
– Det behövs arbetsro och vi behöver sätta ner fötterna och visa att vi ska framåt och inte bara veva runt.

Har Hässleholm tagit emot för många nyanlända?
– Nej, det kan jag inte säga, men nu har vi väl nått någon form av smärtgräns. Det finns ju till exempel inga lediga lägenheter.

Hur tycker du att integrationen fungerar?
– Det är blandat. På en del orter har civilsamhällets stödfunktioner tagit ett stort ansvar. Integrationen börjar ju i mötet mellan dig och mig, men personliga möten är ibland svåra att få till stånd om inte kommunen hjälper till. Kommunen behöver jobba mer organiserat och stötta mer.
Lena Svensson påpekar också att det är jobb och språk som är nyckeln in i samhället.

Hur ska kommunen prioritera bland sina begränsade resurser?
– Man ser ju hur det går när man prioriterar fel. Skolan har till exempel inte fått sina behov tillgodosedda. Men det är svårt att fördela resurser. Vi har ju de pengar vi har och vi kan inte bara få mer. I stället måstet vi jobba smartare.

Hur ska centrum bli tryggare?
– Det passerar ofantligt mycket folk genom resecentrum dagligen, påpekar Lena Svensson.
Hon menar att det är viktigt att identifiera vilka individer det är som skapar otrygghet och hur man kan stötta dem.

– Det kan handla om psykiska problem, missbruk, arbetslöshet eller bara att personerna är förbannade. Vi bör involvera flera intressenter som polis, socialförvaltning, fältarbetare och kuratorer. På längre sikt ger det bättre resultat än fler väktare och poliser. Men polisen måste steppa upp och vara synlig. De är ju vår ordningsmakt, inte kommunen.

Hon menar också att man måste stärka upp tryggheten på västra sidan av resecentrum. Det kan handla om belysning, färgsättning, ljud som till exempel musik, kameraövervakning men även vakter som patrullerar.
– I min stad finns det ingen baksida.

Blev centrumförnyelsen bra?
– Timingen var kanske inte den bästa. Man skulle förberett invånarna bättre, skyltat rätt från början och varit mer i fas med utvecklingen på västra sidan.
– Men det kommer att bli jättebra. När man tittar upp mot centrum är det en helt annan känsla när man slipper gatutrafiken.

Lena Svensson tycker heller inte att man behöver ta bilen överallt. Man kan vänja sig vid att ta Pågatågen mellan orterna. Dessutom kan man förbättra och binda ihop cykelvägarna i stan.

Har kommunen gått för hårt fram när man flyttat eller rivit gamla byggnader som paviljongen och villan på Åkaregatan?
– Nej, det har verkligen inte gått för fort. Paviljongen fanns med i översiktsplanen redan 2009 och de som inte yttrade sig då höll ju med. En titt i backspegeln visar att man skulle verkställt direkt och inte dragit ut på det. Det gäller att stå fast och vi har gjort allt enligt regelboken.

– När det gäller huset på Åkaregatan var det i så dåligt skick att det inte gick att ha någon verksamhet där, då ska heller ingen bo där. Hade man sålt fastigheten till en familj så hade vi inte löst bostadsproblemen för så många. Stadskärnan ska inte vara exklusiv för dem som har det bäst ställt. Det andra huset var värt att bevara och då gjorde vi en kompromiss med exploatören.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du förtidsröstat till EU-valet?

Loading ... Loading ...