I debatten deltog Anders Edwall, C, Stefan Svensson, KD, Mathias Berglund, KR, Stefan Larsson, M, Ernst Herslow, FV, Patrik Jönsson, SD, Joachim Fors, S, John Bruun, L, Dolores Öhman, MP och Per-Åke Purk, V. Håkan Nilsson var debattledare. Foto. Stefan Olofson

Skolans utmaningar tema i valdebatten

Hässleholm Utbildning, teknik och bygg var teman i måndagens debatt på Markan med representanter för de tio politiska partier som ställer upp i kommunvalet.

Ska Vanneberga skola renoveras, eller ska skolan läggas ner och eleverna flyttas till skolan i Vinslöv 1,6 kilometer bort?
Det är en het politisk fråga med uppfattningar som skär mellan de politiska partierna.
Alla tycker det är bra med små skolor på landsbygden, men ekonomin spelar också stor roll.
– Vi säger att landsbygden ska leva, men vem vill bo där om det inte finns skolor för barnen? undrade Patrik Jönsson (SD).
John Bruun (L) har inget emot små landsbygdsskolor, men det är inget syfte i sig att behålla dem.
– Ibland är det effektivare att samla barnen på en större skola. Det finns många fördelar, menade han.
Joachim Fors (S) påminde om att Vinslöv är en inflyttningsort och att skolorna behöver byggas ut där, även Vanneberga.
Stefan Larsson (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden resonerade pragmatiskt.
– Det blir för dyrt att behålla Vanneberga skola om vi samtidigt ska ta ansvar för ekonomin.
En renovering av Vanneberga skola kostar 8,5 miljoner kronor.
– Då måste vi välja mellan det, eller att bygga ut skolan i Vinslöv, menade Stefan Larsson.

Det är skriande brist på förskoleplatser i kommunen. Barnantalet har ökat mycket de senaste åren och prognosen pekar fortsatt uppåt.
Ingen av politikerna kan säga nej till fler förskolor, men om SD hade fått bestämma, så hade kommunen inte haft det problemet i dag, sa Patrik Jönsson (SD) och pekade på de många nyanlända som har kommit.
Högre lön och mindre administration är två verktyg, som ska räta upp bristen på utbildade lärare.
Hässleholm har hittills klarat sig bra i rekryteringen av lärare, men konkurrensen om den är stor och det är en utmaning för framtiden.
Hässleholms kommun betalar 132 000 per elev i gymnasiet och 117 000 per elev i grundskolan, vilket är över rikssnittet.
Samtidigt lägger kommunen ut mer på administration per elev än snittet för landet.
De flesta var eniga om att lärarna ska få ägna tid till det de är utbildade och anställda för.

Centerns Anders Edwall, poängterade att om partierna väljer att samarbeta mer, efter valet, så kan mycket vinnas i kraftfulla beslut till gagn för kommuninvånarna.
– Vi behöver stabilitet, bra skolledare med vettiga förutsättningar att leda, möjlighet till utveckling för lärarna och lagom med elever.

Mobiltelefoner i klassrummet är en debatterad fråga. Mathias Berglund (KR) ser inga problem med mobiler i klassrummet.
– Tekniken har stor potential i undervisningen och därför ska vi integrera den i undervisningen.
Centrums ombyggnad ges tummen ner av de flesta. Den dödar framkomlighet och affärsliv, anser kritikerna.
Dolores Öhman (MP) ser fördelar.
– Moderna städer bygger inte för biltrafik, utan för levande miljöer där fler kan cykla, umgås och känna sig trygga.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...