Dödsfall

Nationalekonom Ingemar Hansson, tidigare statssekreterare och generaldirektör för Skatteverket, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Han blev 67 år gammal.
Han doktorerade i nationalekonomi vid Lunds universitet 1981 med en avhandling om investeringsteori.
Under 80-talet deltog han i många stora skatteutredningar och var sekreterare i flera av dem. Från 1988 hade han en personlig professur vid Lunds universitet.
Från 1989 till 1992 var han utredningssekreterare i utredningen om inkomstskattereformen och på slutet av 80-talet blev han chef för skatteekonomiska enheten på Finansdepartementet.
1992 till 1999 var Ingemar Hansson finansråd och chef för ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet och därefter generaldirektör för Konjunkturinstitutet fram till 2006.
År 2000 invaldes han som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.
Tillsammans med Erik Norrman skrev han en bok om skatter i teori och praktik.
Ingemar Hansson blev statssekreterare under Anders Borg och 2010 blev han generaldirektör för Skatteverket.