magasinsgatan i Hässleholm där bilister ska lämna och hämta resenärer

Ny bilanslutning på Väster utreds

hässleholm Tydligare skyltning för biltrafiken, gång- och cykelbana på västra sidan stationen som kopplar samman Kristianstadsvägen och Viaduktgatan samt utreda ny bilanslutning från Kristianstadsvägen och Viaduktsgatan till Magasinsgatan.

Det är några, kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, som tekniska förvaltningen nu ska arbeta med enligt ett beslut i tekniska nämnden.

Diskussionerna efter det ombyggda centrum, först och främst Järnvägsgatan och tillgängligheten för biltrafikanter till järnvägsstationen, har varit intensiv.
Den utvärdering som tekniska beställde av konsultfirman Tyréns, gällande stationsommrådet, kom fram till både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.
”Syftet har varit att utvärdera trafiksituationen vid stationen och jämföra olika alternativ för att säkerställa en prioritering av oskyddade trafikanter och kollektivtrafik, samt öka tillgängligheten till och förståelsen för att avhämtning och avlämning med bil ska ske på västra sidan, längs Magasingatan eller på parkeringen strax norr om gångbron över järnvägen”, skriver förvaltningen.

Nu har tekniska nämnden, efter sammanträde som krävde flera voteringar, beslutat att genomföra de kortsiktiga åtgärderna under hösten/vintern.

Dessa omfattar bland annat enhetlig och tydlig skyltning till stationen för biltrafik, enhetlig och tydlig skyltning till stationsområdet främst i gångbron över spåren samt trygghetsskapande åtgärder på västra sidan om stationen.
Därefter ska de långsiktiga åtgärder utredas och tas ställning till under 2019.
Detta innefattar exempelvis gång- och cykelbana på västra sidan om stationen som kopplar befinliga gång- och cykelbanor längs Kristianstadsvägen och Viaduktgatan, utökad belysning inom hela stationsområdet samt att utreda ny bilanslutning mellan Kristianstadsvägen och Magasinsgatan samt Viaduktsgatan och Magasinsgatan.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du förtidsröstat till EU-valet?

Loading ... Loading ...