Landsbygdspartiet: Vi vill lämna EU

OSBY
Inhemsk produktion bidrar till ett bättre Sverige, lämna EU och stopp för storstadsfixeringen.
Det är i ett nötskal vad Landsbygdspartiet oberoende står för.

Landsbygdspartiet oberoende, LPo, ställer upp i kommunvalet i bland annat Osby, Älmhult och Markaryd. Dessutom i landstingsvalet i Kronobergs län och i riksdagsvalet i hela landet.
Efter att partiet centralt anmälde kandidater för att kunna beställa valsedlar före den 10:e april gjordes beställningen till 33 kommuner. Sedan dess är det många som enskilt anmält att de vill företräda partiet lokalt.

Så har skett i Osby kommun. Hansa Holmboe i Gullarp har skickat in en samtyckesblankett till länsstyrelsen, vilket kommer innebära att han kommer företräda Landsbygdspartiet oberoende i Osby om partiet får mandat i kommunfullmäktige.
Men eftersom hans namn inte var aktuellt före den 10 april måste de som vill rösta på LPo ta en blank valsedel och skriva ut partinamnet på den.
Partiet är nu företrädda i runt 50 kommuner och ställer upp i ett 10-tal landstingsval samt riksdagsvalet.
– Vi anser att hela landet skall brukas och genom inhemsk produktion bidra till ett bättre Sverige. Allt som vi rimligtvis kan producera själva sparar importkostnader. Men detta kräver också tillgång till erforderlig samhällsservice över hela landet, säger Arne Gunnarsson, ledamot i LPo:s styrelse.

Han säger också att partiet vill att Sverige lämnar EU.
– Vi vill lämna EU, för att återta självbestämmandet över landet. Vi vill ha samarbete med andra länder, särskilt inom Norden och Östersjöregionen, men vi vill själva bestämma över vilka frågor vi då skall samarbeta om.
– Vi vill ha stopp på storstadsfixeringen och vi vill ge fler människor möjlighet att bo, verka och försörja sig på landsbygden eller i en landsbygdsnära miljö. Detta kräver omfattande förändringar i lagstiftning och skattesystem.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du besökt Tykarpsgrottan?

Loading ... Loading ...