Birgitta Södertun bor i Helsingborg och är barnmorska. De senaste åtta åren har hon varit heltidspolitiker. Hon vill satsa på fasta läkarkontakter, familjecentraler och ser gärna personaldrivna sjukhus. Foto: Stefan Olofson

Statlig sjukvård mer rättvis

Skåne Minskade vårdköer, fast läkarkontakt och statlig styrning av sjukvården.
– Uppdelningen på 21 olika landsting hindrar samordnad utveckling, säger Birgitta Södertun.

Sedan åtta år är hon gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne, men ställer inte upp för omval.
– Jag har sysslat med politik i 18 år på ledande positioner. Det är väldigt kul och inspirerande. Men jag är 63 år och tycker jag får lov att trappa ner nu. Jag vill få mer tid över för barnbarnen.
Efter valet lämnar hon politikerjobbet och ska bli fritidspolitiker och hoppas se mer av sina fyra barnbarn.
Hennes efterträdare är inte utsedd, men det finns fem namn som kan bli aktuella: Per Einarsson, Anders Lundström, Magnus Lundkvist, maria Berglund och Lars Berglund.
Enligt olika källor lär Per Einarsson ligga bra till. Till dess får Birgitta Södertun tala för partiet.

Sedan 2014 har köerna till operation ökat i Skåne. Det är 20 procent fler som tvingas vänta längre än vårdgarantin till specialistbesök.
– Det placerar Skåne i det absoluta bottenskiktet. Därför vill vi införa en nationell kömiljard, kombinerad med en skånsk kömiljard för att bekämpa vårdtiderna i vården och vässa vårdgarantin med en maxgräns på 120 dagar för hela vårdkedjan, säger Birgitta Södertun.
När den tidigare regeringen införde kömiljarden hade den prestationsbaserade ersättningen positiv effekt som drivkraft att nå målen betonar hon.
Även vårdcentraler och psykiatri ska omfattas, till skillnad mot den tidigare miljarden.
– Vi vill att återbesök ska täckas av ersättningen också, förklarar Birgitta Södertun.

Efter kapade vårdköer står personalens arbetsvillkor på hennes priolista.
– Var tredje medarbetare på en vanlig avdelning har lämnat inom en treårsperiod. Personalen är vår viktigaste resurs och deras larm om dålig arbetsmiljö måste tas på största allvar.
Kristdemokraternas recept är att utveckling av yrkesrollen ska märkas i lönekuvertet. Inte bara när man byter arbetsplats.
– Personal som vill specialisera sig ska uppmuntras till det och få betalt för det. Vårdmedarbetare som varit trogna sin arbetsplatser länge och väljer att stanna kvar ska premieras med en trohetsbonus, säger Birgitta Södertun.

Hon är själv barnmorska
med många års arbete i sjukvården och vet hur det ser ut.
– Det behövs fler yrkeskategorier på sjukhusen, som kan avlasta vårdpersonalen med administrativa bördor. Givetvis måste vi se över schemaläggningen så att personalen kan ha ett fungerande privat- och familjeliv, förklarar hon.

Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt och vårdcentralerna ska lyftas med betydligt ökade resurser för att nå en fjärdedel av sjukvårdens totala resurser i Skåne.
– Primärvården ska vara hjärtat i sjukvården. I dag söker sig skåningarna till sjukhusen och andra delar vården, eftersom primärvården saknar resurser att hjälpa. De har inte tid och de saknar specialistallmänläkare och sjuksköterskor.
I dag listar patienter sig på en vårdcentral. Framöver ska man kunna välja en egen läkare utan att lista sig på.
– Därför behövs en maxgräns för hur många patienter en läkare kan ta emot, säger Birgitta Södertun.
Det är svårt att hitta läkare som vill jobba på landsbygden. Genom att ge enskilda läkare möjlighet att starta egna mindre mottagningar kan det bidra till att öka läkartätheten på landsbygden, tror Kristdemokraterna.

Äldre väntar längst på akuten av alla och två av tre äldre får ingen riktig genomgång av sina läkemedel när de träffar vården.
– En av fem döende har dessutom ingen mänsklig närvaro i dödsögonblicket. Det är inte värdigt. Äldre multisjuka tillhör de mest vårdbehövande. Löser vi inte en bättre vård för dessa så löser vi aldrig vårdkrisen, säger Birgitta Södertun.
Därför måste regionen och kommunerna med utbyggd hemsjukvård.
– Genom en bättre genomgång av läkemedel kan mycket lidande undvikas. Här handlar det om hundratals miljoner som kan frigöras. Vi måste förändra vården så att fler äldre kan läggas in direkt vid behov, utan att behöva vänta i timmar.
Kristdemokraterna satsar på utbyggt palliativ vård i hela Skåne. Här kan de tänka sig andra driftsformer.
Fler förlossningpslatser och familjerum på BB och ett skånskt kompetenscentrum för förlossningsvård och eftervård behövs samt att varje skånsk kommunen ska ha minst en familjecentral.

Kristdemokraterna anser precis som de övriga allianspartierna och SD att kraftiga satsningar på Skånes infrastruktur. Fokus ska ligga på både järnvägar och vägar.
– Det ena utesluter inte det andra för att få balans. Vi vill ha fyrspår mellan Malmö och Hässleholm, dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad och fullt utbyggd västkustbana mellan Helsingborg och Ängelholm, säger Birgitta Södertun.
Motorvägarna E6 genom Skåne och E22 mellan Lund och Malmö ska ha tre filer och det behövs en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg om Kristdemokraterna får bestämma.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...