Foto: Ridsportförbundet

Vilka frågor brinner du själv främst för när det gäller idrott och fritid?

Vilka frågor brinner du själv främst för när det gäller idrott och fritid?

MP: Att man som barn får en hälsosam relation till rörelse och fritid som sedan följer en genom hela livet. Gärna att man inom fritidsområdet hittar en hobby. Det behövs därför mångfald inom fritidsutbudet, t ex möjlighet för spontanidrott och oorganiserade aktiviteter.

S: Jag brinner för att både flickor och pojkar ska ha rätt till en meningsfull fritid genom hela livet. Även landsbygden behöver mötesplatser, det finns ett djupt engagemang hos många föreningsmedlemmar på landsbygden, viktigt att det skapas möjligheter för deras engagemang för byn och idrotten. Ridsporten är också en viktig fråga som jag brinner för.

V: Att föreningarna får bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Något som är svårt när det högern sätter orimliga sparkrav på Hässleholms fritid.

M: Främst ridsport och hundsport men tycker om de flesta typer av träning.

FV: Badhusfrågan, eftersom jag jobbar som simtränare, men också fler och bättre anläggningar för andra idrotter och att dessa underhålls på ett bra sätt. Även fler och bättre cykelvägar, dels centralorten, men även i kransorterna och mellan dessa.

KD: Att alla medborgare ska förstå hur viktig motion och träning är för alla åldrar. Läser just nu en bok Hjärnstark som handlar om hur motion och träning stärker vår hjärna! Våra kontakter med föreningsliv och medborgare ska kännetecknas av fokus på service, förståelse och lyhördhet.

SD: Jag brinner främst för barnidrotten, då jag tror att idrotten är väldigt viktig för barn idag. Dels för att vi rör oss mindre och mindre, men även för barn lär sig mycket av att ingå i en klubb eller ett lag.

L: Jag brinner för utbud och tillgänglighet inom idrotten. Vi behöver arbeta ännu mer för att skapa lika förutsättningar för tjejer såväl som för killar att kunna utöva sitt sportintresse. Detta med eller utan funktionsnedsättning. Äldre behöver nya mötesplatser och vad kan vara bättre än fler lättillgängliga och spontana mindre gångstråk i Hässleholm och våra kransorter. Och att alla barn blir tidigt simkunniga samt utökade möjligheter till spontanidrott.

C: Att inom sportens värld sprida förståelse för det faktum att breddidrotten för toppidrotten framåt, med andra ord ingen bredd ingen topp. Vidare att samhället måste stötta de ideella krafterna i föreningslivet som lägger enormt med tid just för samhällets bästa, i föreningslivet pågår varje dag den mest naturliga integrationen som stärker sammanhållningen i samhället.

×