Björn Widmark (FV) Dolores Öhman (MP) Magnus Åkeborn (V), Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L), Patrik Jönsson (SD), Håkan Spångberg (KR), Robin Gustavsson (KD), Lena Svensson (C) och Lena Wallentheim (S) deltog i debatten. Moderator var Håcan Nilsson.Foto: Hans Bryngelson

Debatt om miljö och nedskräpning

Hässleholm Företagsbesök är bra.
Det är viktigt att ändra folks attityd till nerskräpning.
Politikerna kan inte bestämma vad som ska göras med Finjasjön. Det är vetenskapen som får avgöra.

Det var några diskussionspunkter som politikerna från tio partier syntes överens om, när den sista debattkvällen i kommunens regi hölls på Hovdala.

Alla försäkrade inledningsvis att de gör besök hos kommunens företag, och att detta är viktigt för att fånga upp deras synpunkter.
Oroväckande tyckte nog alla också att kommunen hamnat så lågt ner i företagsrankingen och lovade att bättra sig.
Moderator Håcan Nilsson fick medhåll när han undrade om det inte var den rådande politiska turbulensen som gjorde arbetet för kommunens tjänstemän så besvärlig.
Flera av politikerna menade dock att man exempelvis håller de tidsgränser för bygglov som kommunen satt upp.
– Likabehandlingsprincipen följs inte, tillfogade dock Björn Widmark (FV).

Om miljöarbetet och klimatförändringar fanns det olika åsikter om.
– När det gäller miljöarbetet i kommunen har vi mycket mer att göra, menade Dolores Öhman (MP) och beklagade att kommunen, som en gång utsågs till årets miljökommun nu har halkat efter.
– Politiken har varit dålig på att ge riktlinjer för vårt miljöarbete, tillade Lena Wallentheim (S).
Björn Widmark (FV) tyckte att ”de gröna partierna” den senaste tiden har exploaterat miljön i kommunen och Patrik Jönsson (SD) ansåg att det ska sättas rimliga miljökrav både kommunalt och nationellt.
När man kom in på Hovdalaområdet, och då speciellt på FMCK:s framtid fanns det lite olika åsikter.
Lars Johnsson (M) var beredd att låta ändra översiktsplanen för att på det viset kunna tillåta både motorcykeltävlingar och rallytävlingar på området några gånger om året.
När man under kvällen svarade på en fråga från allmänheten om det ”nedskräpade Hässleholm”, var alla åter överens om att något måste göras för att ändra folks beteendemönster.

Om nedsmutsade Finjasjön var alla överens om att politikerna inte själva kan bestämma vad som är bäst. Det måste vetenskapen göra. Men för att förbättra reningsverket i Hässleholm lovades förbättringar för att kunna rena från läkemdelsrester och mikroplaster. Det ska utredas under 2019.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du drabbats av "vabruari"?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar