Blev sammanslagningen av Sus i Lund och Malmö så bra som det var tänkt? Det vill Moderaterna ha svar på. Arkivbild

M vill utreda sammanslagningen av Sus

Skåne Moderaterna i Region Skåne vill utreda effekterna av sammanslagningen av Malmö och Lunds universitetssjukhus.

Utredningen ingår i ett paket om tre konkreta förslag för att korta väntetiderna i den skånska vården, som partiet presenterade på torsdagen.
Sammanslagningen av de båda universitetssjukhusen 2010 har skapat ett av de mest högspecialiserade och största sjukhusen i Sverige.
Men det skedde inte utan omfattande protester, främst från Lund, där man oroades för att väl fungerande specialistkliniker skulle slås sönder och dräneras på kompetens.
Ögonkliniken i Lund, då med världsrykte, slogs faktiskt sönder när den delades upp mellan sjukhusen, med följd att specialister valde att sluta.
– Trots sammanslagningen ser vi att den nära vården inte räcker till för Öresundsområdets 1,3 miljoner invånare. Bakgrunden till sammanslagningen var att skapa bättre resursutnyttjande och mindre administration, säger Carl Johan Sonesson, M, oppositionsledare och regionråd.

Syftar detta till att göra sjukhusen självständiga igen?
– Det finns inget prestige i detta. Vi vill tillsätta en extern utredare som ska titta på vad sammanslagningen inneburit avseende det ekonomiska utnyttjandet av resurser, rikssjukvård, köernas utveckling, administration, kvalitet och medbestämmande.
Moderaterna vill få ett underlag till hur regionen ska se på Skånes universitetssjukhus i framtiden.
– Vi vågar utreda och utifrån resultatet se om det blev så bra som det var tänkt. Innan någonting görs vill vi få en rejäl utredning, förklarar Carl Johan Sonesson.

I dag finns ingen offentlig öronmottagning i Malmö och de privata öronspecialisterna blir färre. Moderaterna vill därför öppna en öronmottagning i Malmö.
– Det är en avart att en småbarnsfamilj ska åka från Malmö med drygt 330 000 invånare till Lund med barn, som behöver vård. En vård som i dag dessutom kantas av långa köer och otillgänglighet, säger Stefan Lamme, M, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Utöver de tio vårdval som redan finns vill Moderaterna införa vårdval för öron-, näsa-, halssjukvård och prioritera etableringen av en mottagning i Malmö 2019.
– Oavsett i privat eller offentlig regi, kommenterar Stefan Lamme.

Det tredje förslaget är att en röntgenpeng införs.
– Det behövs fler som gör röntgenundersökningar. Det är ofta här som flaskhalsen finns som fördröjer cancervården och gör att patienternas rätt till vård inom vårdgarantin inte uppfylls, säger regionrådet Pontus Lindberg, M.
Han menar att det finns privata vårdgivare som kan åtgärda köproblemet om de anlitas.
– Privata och offentliga vårdgivare kan öppna upp så att patienten kan boka in sig direkt på valfri röntgenmottagning, utan att behöva vänta på vårdgarantin i tre månader, fortsätter Pontus Lindberg.
Moderaterna vill utreda formera för en röntgenpeng 2019.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du handlat hem godis till påskhelgen?

Loading ... Loading ...