Vi vill se stärkt psykiatri

Skåne Vänsterpartiet i Skåne vill förstärka psykiatrin med fler vårdplatser.

– Vi ser en oroväckande utveckling där den psykiska ohälsan ökar i samhället. Besparingar och uteblivna satsningar inom psykiatrin drabbar de vårdsökande hårt. Det är dags att ta krafttag för psykiatrin, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Psykiatrin i Skåne saknar vårdplatser och kapacitet för att ta emot patienter.
– Idag är köerna alldeles för långa för att komma till behandling för både barn och vuxna. Det skapar oerhört mycket lidande. Upplever man psykiska problem eller börjar må dåligt är det svårt nog att söka hjälp; att vården idag dessutom är så otillgänglig gör det inte enklare. Köerna behöver drastiskt kortas till utredning och behandling inom specialistpsykiatri, fortsätter Sara Svensson.

Vänsterpartiet vill se följande åtgärder:
q Satsningar på psykiatrisk kompetens inom primärvården – avskaffa vårdvalet och bygg ett sammanhållet mottagande på vårdcentralerna för psykisk ohälsa
q Kvinnors psykiska hälsa måste tas på större allvar och ges tillräckliga resurser
q Öppna upp fler platser inom slutenvårdspsykiatrin
q Ökad satsning på brukarstyrda inläggningar och mobila team
q Avskaffa straffavgifterna inom den skånska sjukvården
q Stärk barn- och ungdomspsykiatrin så att barns behov av utredning och behandling tillgodoses.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...