En brand har utbrutit i en ladugård utanför Hässleholm. Foto: Johan Nordström

Ladugård brann fort helt ner till grunden

Hässleholm En kraf­tig brand ut­bröt un­der fredagseftermiddagen. Vad som kan ha orsakat branden är ännu oklart.

Det var strax ef­ter klockan ett på fre­dags­ef­ter­mid­dagen som SOS Alarm fick larm om att en la­du­gård nordost om Häss­le­holm strax utan­för Fjär­löv brann med ”öppna lå­gor”.

När Norra Skåne kom till platsen var la­du­gården över­tänd och det kritiska ar­be­tet för rädd­nings­tjänsten blev att för­söka rädda boningshuset som låg tätt in­till den brinnande la­du­gården.
– Vi riktade oss på att rädda bo­nings­huset. Inga djur fanns i alla fall i la­du­gården, säger rädd­nings­le­da­re Matts Nilsson.

La­du­gården fick sakta men sä­kert brinna ner och rädd­nings­tjänsten från Häss­le­holm, Kristianstad, Sös­da­la och Östra Göinge fanns på plats för att se så branden och ef­ter­släck­ningen kun­de kon­trol­leras på ett sä­kert sätt.
– Det kommer brinna i timmar här så nu åter­står eftersläckningen, säger Nilsson.

Det kun­de snabbt kon­sta­teras att det inte fanns el­ler hade funnits någ­ra djur i la­du­gården och inte hel­ler nå­gon män­ni­ska kom till skada. Vad som varit brand­or­saken med­de­lar rädd­nings­tjänsten att ut­red­ningen få visa men det finns två möj­liga al­ter­na­tiv.
– Ägaren höll på att re­no­vera och hade kört med vinkelslip, han eldade ock­så brå­te på bak­si­dan. men det går inte att säga nu vad det ex­akt var som startade branden, säger Matts Nilsson.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tänker du rösta i EU-valet?

Loading ... Loading ...