Utbildningschef Ingrid Sundström-Stokbro uppger att sju klasser hade sina klassrum i den brandhärjade paviljongen. Foto: TOMAZ LUNDSTEDT
Räddningstjänsten arbetar med att släcka en moduldel vid Kungshögsskolan i Oxie utanför Malmö tidigt på fredagsmorgonen. Räddningstjänsten fick larmet vid klockan 01.30. Foto: Johan Nilsson / TT /

Sju klasser drabbade – nya lokaler finns redan

Malmö Sju mellanstadieklasser hade sina klassrum i den brandhärjade byggnaden på Kungshögsskolan.
Nu förbereder sig skolan för att ta emot eleverna.
Och redan nu finns andra skolsalar till dem.

Enligt Ingrid Sundström-Stokbro, utbildningschef vid Malmö stad, kommer skolpersonal att vara på plats för att ta emot eleverna när de kommer under fredagsmorgonen.
Redan på morgonen gick information ut till samtliga föräldrar.

Samtliga elever som haft sina klassrum i byggnaden kommer att samlas på en annan plats för att prata om det som hänt under natten.
– Det har varit ens bänk och ens saker därinne och det behöver man prata om, säger Ingrid Sundström-Stokbro.
Skolans elever kommer att skickas hem vid lunchtid för helgen eftersom i princip alla berörs av branden under fredagsnatten.

Sju klasser, samtliga på mellanstadienivå, har haft sina klassrum i den skolpaviljong som brand och rökskadades i nattens brand.
Även matsalen som finns i en annan av skolans fyra delar har fått rökskador.
Huvudbyggnaden ska ha klarat sig helt.

 Men redan på måndag hoppas skolledningen att undervisningen kan återupptas.
Intill på en fotbollsplan står andra paviljoner som tidigare användes av Tingsdammskolan. De byggnaderna står tomma.

– Vi håller på att inreda dem så att de kan tas i bruk på måndag, säger Ingrid Sundström-Stokbro.
– De kommer att räcka till med råge.

Ungefär 500 elever går på Kungshögsskolan från förskoleklass och upp till 6:e klass.