Sverige är fortfarande fantastiskt. Foto:TT

Välj framtidstron i dag

Sverige är fortfarande fantastiskt. Rösta på någon som tror på Sverige och ser framtiden an med optimism när du går till valurnorna. Våga tro på berättelsen om att det går bra för Sverige, snarare än den om att det går utför: det är det rationella valet. Retoriken om ett samhälle i kris som vissa kandidater och partier använder saknar stöd i det som kan mätas och analyseras. Den mörka bilden av vårt samhälle är missvisande. Ifrågasätt den.
Svält och fattigdom minskar globalt, sjukdomar botas och medellivslängden ökar. Sverige toppar listor över lycka och välstånd i en värld som gjort stora framsteg på kort tid. Att inte känna framtidstro med en hälsosam dos av kritiskt tänkande är ett logiskt felslut inför dagens för Sverige viktiga val.
Att vara förhoppningsfull är inte detsamma som att vara naiv. I valet handlar förhoppningsfullhet om att tro på Sverige, men också se att det finns utrymme för förbättringar och på vissa områden ett stort behov av reformer. Att konstera att det finns system som måste ses över, som köer och nedskärningar inom sjukvården eller integrationsproblem, är ett tecken på en sund analysförmåga, inte på oundviklig systemkollaps. Kollaps är ett tillstånd som sker när man man inte är medveten om svagheter i systemet och därför inte hinner agera innan det korrumperas bortom räddning. Medvetenhet om problem gör att man kan hitta rätt lösning. Uppgivenhet är aldrig den bästa politiska lösningen på ett problem. Uppgivenhet är motsatsen till politik, åtminstone en hållbar sådan.
Att rösta på någon som säger att det går dåligt för landet när det motsatta är långt närmare sanningen gör att vi inte får en verklighetsanpassad politik, vilket är destruktivt för Sverige.
Lägg din röst på beslutsfattare som är medvetna om att vår planet befinner sig i ett känsligt skede, som kan komma att påverka alla politikområden i framtiden. En person eller ett parti som tror på en lösning, men inte blundar för problem för att det är enklare eller för att det inte ingår i den världsbild de vill måla upp. Någon med öppna ögon, men lösningsfokuserad, inte uppgiven. Politik handlar om att vilja göra världen bättre. För det krävs tro på att människan kan och vill förändras till det bättre och på hennes vilja att göra gott om rätt förutsättningar finns.
Välj någon som kan lyssna till och respektera även en meningsmotståndare. Många av vår tids stora frågor kommer vi att behöva lösa tillsammans. Välj någon som kan erkänna om de haft fel och meningsmotståndaren rätt, men också står pall och inte böjer sig av bekvämlighet eller rädsla. Någon som tror på sin politik och sina ideal även under hårda tider. Någon som vågar prova hållfastheten i sin övertygelse och kan respektera att meningsmotståndaren gör detsamma.
Flera partier har lanserat eller accepterat kandidater som ersatt politisk vilja med att svartmåla det öppna, fria samhället eller med att polemisera mot meningsmotståndare istället för att fundera ut ett eget politiskt tankegods. Cynism, hat och hån är inte politik, utan ett tankefel. Inget samhälle, ingen ekonomi eller kultur har blomstrat av att skapa avstånd och fiendeskap mellan sina medborgare, eller genom att montera ner tron på samhällets institutioner. Det skulle inte heller Sverige göra. Hat och paranoia är inte politik och därför inget som kan användas för att styra landet med. Var skeptisk och vaksam mot de budskap som skickas ut, men inte paranoid. Det är inte naivt att tro på Sverige. Det är inte naivt att tro på tillväxt, stark ekonomi, klimatframsteg och ett öppet, fritt samhälle. Det är själva definitionen av en fungerande politik och ett fungerande samhälle.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du haft många smeknamn?

Loading ... Loading ...