Vinslšv. Bron ska breddas pŒ BoarpsvŠgen

Ja till ny gc-bro över Vinne å

Vinslöv

Byggnadsnämnden har beslutat att ge dispens fråm miljöbalkens bestämmelser om strandskydd för att uppföra en gång- och cykelbro över Vinne å, där Boarpsvägen i dag korsar nämnda å.
En enig byggnadsnämnd står bakom beslutet. Björn Widmark (FV) lämnade en protokollsanteckning där han konstaterar, ”äntligen ett beslut i denna långbänk”. Han menar att Vinslövsborna fått vänta i tio år på detta beslut, och konstaterar att det inte gäller ”ett rymmdprojekt eller en oljeplattform”. Han kritiserar också att kommunen tagit konsulter till hjälp i detta ärende och undrar nu hur mycket dessa kostat.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är du rädd för att det ska börja brinna hemma?

Loading ... Loading ...