Man brottades ner av gran­nar

Knis­lin­ge

På tis­dags­ef­ter­mid­dagen in­träffade en in­ci­dent i Knis­lin­ge. En man i 50-årsåldern be­fann sig i sin bo­stad när det plöts­ligt knackade på dörren. Utan­för stod en an­nan man, i 30-årsåldern, som var okänd för mannen som lik­väl öppnade dörren.
Be­sö­ka­ren började då prata om att han ville ha en viss sak, po­lisen vill inte spe­ci­fi­cera ex­akt vad, vil­ket mannen som bor i bo­staden inte visste vad det handlade om.
Plöts­ligt upp­stod hand­ge­mäng i sam­band med att mannen i 50-årsåldern för­sökte få den andre att lämna bo­staden. I sam­band med det utdelade mannen i 30-årsåldern nå­got slag och hotade även den andre ver­balt.
Där­ef­ter ska dörr­knac­ka­ren blivit ned­brottad utan­för bo­staden dit gran­nar an­slöt och hjälpte mannen i 50-årsåldern att hålla fast den okände be­sö­ka­ren tills po­lisen kom till platsen.
Mannen i 30-årsåldern är nu an­mäld för ofredande, miss­han­del och ola­ga hot. En­ligt po­lis­an­mä­lan ska han ha upp­trätt ”för­vir­rat och på­ver­kat” när de an­kom till platsen i Knis­lin­ge.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...