Ny detaljplan i Tyringe

Hässleholm

Byggnadsnämnden har beslutat att ställa ut det reviderade förslaget till detaljplan för kvarteret Turbinen 1. Det är ett område som ligger i anslutning till byns båda skolor, multiarenan och Kollingedammen.
Förslag till detaljplan ska göra det möjligt att bygga för bostäder, skola och handel i aktuellt område. Eftersom planområdet ligger central ska planen också öppna för en stadsmässig gestaltning med torg och handel, enligt stadsbyggnadskontorets planbeskrivning.
En del av området har förorenad mark och planen syftar till att också få statligt bidrag till sanering.
En enig nämnd ställde sig bakom beslutet. Björn Widmark (FV) lämnade en protokollsanteckning. Han menar att detaljplanen inte hade varit aktuell om inte marken hade varit förorenad. P-plats och natur passar bättre, enligt Widmark.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar