Resecentrum kan bli ett minne blott

Hässleholm

Transportstyrelsen bör ändra namnet på Hässleholms resecentrum till Hässleholm central.
Det menar byggnadsnämnden och önskar nu en ändring, något som skulle förbättra skyltningen till den västra sidan av stationsområdet för de som kommer med bil.
Så här skriver stadsbyggnadskontoret i sin tjänsteskrivelse:
”Behovet av en enhetlig och tydlig skyltning i anslutning till Hässleholms resecentrum har föranlett en diskussion om stationens namn. Det av transportstyrelsen beslutade namnet på stationen är Hässleholm. Analogt med hur namngivningen är beslutad för städer som t ex Malmö och Lund, där ortens huvudstation heter Malmö central respektive Lund central, bör Hässleholms huvudstation kallas Hässleholm central. Namnet Hässleholm central är allmänt vedertaget och används av t ex Skånetrafiken i tidtabeller och vid utrop”.

Dagens fråga

Har du tagit fram vinterskorna?

Loading ... Loading ...