Mats Svensson, teknisk chef, Hässleholms kommun.

Avdelningschef köps ut för 15 månadslöner

HÄSSLEHOLM En avdelningschef från tekniska förvaltningen får gå med omedelbar verkan, med 15 månadslöners avgångsvederlag.
– Vi har diskuterat under ett års tid, men inte nått någon framgång, säger förvaltningschef Mats Svensson.

Efter några veckors förhandlingar nådde parterna en uppgörelse under måndagen. Den utköpta avdelningschefen gjorde sin sista arbetsdag under tisdagen, och kompenseras med 15 månadslöner, om totalt 793 500 kronor, fördelat på två utbetalningstillfällen, plus innestående semesterförmåner och upplupna skulder.

Bakgrunden ska enligt Mats Svensson vara olika syn på ledarskapet.
– Det har varit klagomål bland personalen som tyckt att avdelningschefens ledarskap varit otydligt. Vi har haft uppföljningar på hur det kunde göras bättre, men ingen förbättring har skett, säger Svensson.
Avdelningschefen anställdes för två år sedan, och under senaste året har parterna diskuterat hur problemen ska lösas. Både omplacering och förändring av ledarskapet har varit på bordet.
– Men det har inte landat i något annat än det som nu blev. Det bästa för alla parter hade ju varit om man hittat en lösning som fungerat, säger Svensson.
Avdelningschefen hade tre månaders uppsägningstid, men eftersom han inte begått något formellt fel blir avslutandet av kontraktet en ren förhandlingsfråga.

Avdelningschefen har haft hand om försäljning av kommunens fordonspark, samt försäljning av de inventarier som inte ska tas med när förvaltningen flyttar till mindre lokaler vid nyår.
Under sin anställning har han dessutom privat köpt och sålt bilar. Något som väckt frågor och spekulationer bland de anställda.
– En del insinuerade att han gjorde dessa affärer på felaktiga grunder, men vi har rett ut det och det finns inget sådant, inga oegentligheter.
– Formellt sett kunde han ha sålt kommunens fordon och köpt dem själv, och det hade inte varit olagligt, men kanske omoraliskt. Men dessa affärer har inget att göra med att han blivit uppsagt, säger Mats Svensson.

Dagens fråga

Längtar du efter den första snön?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×