Christina Nordin är nöjd med att Jordbruksverket får en styrelse.

Styrelse ska fixa bidragen

På landet Regeringen har utsett en överdirektör och en styrelse för Jordbruksverket. Syftet är bland annat att säkra en effektivare utbetalning av EU-stöden.

Jordbruksverket har aldrig tidigare haft någon styrelse. Nu tillsätter regeringen en sådan och den kommer svara inför regeringen som kollektiv för sin verksamhet.

– Det ska vara ordning och reda, bönderna ska få sina pengar i tid. Med den nya ledningen får vi en nystart och kommer ha stort fokus på en effektivare utbetalning av EU-stöden och på stärkt konkurrenskraft, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Medlemmarna i Jordbruksverkets styrelse är Peter Linderoth, Malin Wildt-Persson, Staffan Bengtsson, Elisabeth Gauffin och Annika Bränström.
Dessutom tillsätts en överdirektör som kommer att fungera som stöd till generaldirektören i det löpande arbetet. Jan Cedervärn heter den nya överdirektören.
– Jag är mycket glad att få den nya styrelsen och överdirektören på plats. Tillsammans kommer vi att ha goda förutsättningar att stärka arbetet med vår viktiga verksamhet. Jag är väldigt nöjd över sammansättningen på styrelsen och valet av Jan Cedervärn som överdirektör, säger generaldirektör Christina Nordin.
Jan Cedervärn kommer närmast från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Enligt regeringen är målet med den nya styrelsen och överdirektören bland annat att säkra en effektivare utbetalning av EU-stöden.
”Bakgrunden till regeringens beslut att ändra Jordbruksverkets ledning är de ökade kostnaderna för genomförandet av EU-stöden som dels lett till förseningar i utbetalning av stöd och dels till att andra verksamheter fått stå tillbaka” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Tidigare var Jordbruksverket en så kallad rådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet hade ingen beslutsbefogenhet utan istället en rådgivande roll.