Proteinrikt, nyttigt och gott. Tycker i alla fall en del av de tillfrågade. Foto: Magnus Johansson

Ägget poppis i ny undersökning

På landet Ägg är poppis. I alla fall om man får tror den undersökning som branschorganisationen Svenska Ägg har låtit göra.

Enligt undersökningen uppger 64 procent att de äter ägg flera gånger i veckan. Att ägg är nyttigt är också något som de svarande håller med om. 72 procent menar att ägg är ett av de mest näringsrika livsmedel man kan äta.

– Vi gör årliga undersökningar kring svenskarnas inställning till och kunskap om ägg i allmänhet och svenska ägg i synnerhet. Det är glädjande att se att attityden till ägg stärks för varje år. Det har naturligtvis med den tydliga hälsotrenden att göra, vilket har gynnat ägget, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare för branschorganisationen Svenska Ägg.
Ett näringsämne som varit omtalat under en längre tid, framförallt kopplat till träning och hälsa, är protein. 82 procent av de svarande i undersökningen anser att ägg är rikt på protein. D-vitamin är ett annat näringsämne som får stor uppmärksamhet under det mörka vinterhalvåret, och nästan hälften av de svarande, 46 procent, känner till att ägg är rikt på just D-vitamin.

Under förra året genomförde Branschorganisationen ett certifieringsprogram som garanterar att produktionen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Alla ägg som är certifierade är märkta med en rosa check. Och alla äggförpackningar som är märkta med ”Från Sverige” måste innehålla certifierade ägg.
– Genom att certifiera det svenska ägget tog vi i branschen ett gemensamt ansvar för hela produktionskedjan ut till konsumenten. Vår undersökning visar att 26 procent av svenskarna har lagt märke till den rosa checken och när de får reda på vad den innebär säger 8 av 10 att de hellre väljer ägg med märkningen, säger Marie Lönneskog Hogstadius.
Något som också skiljer svensk äggproduktion jämfört med de flesta andra länder är att den är helt antibiotikafri, något som fler än hälften av svenskarna dessvärre inte har koll på.

– En fråga som blir allt viktigare och som det talas mycket om är antibiotikaresistens. Här har vi ett jobb att göra med att informera våra konsumenter om att svensk äggproduktion är helt antibiotikafri. Men generellt har den svenska konsumenten god kunskap kring varför man ska välja just svenska ägg, säger Marie Lönneskog Hogstadius.

Undersökningen genomfördes av Origo Group i form av en webbpanelundersökning under perioden 8-14 juni 2018. Undersökningen skickades till ett slumpmässigt urval av svenska folket i åldern 18 till 80 år. 804 personer har besvarat enkäten varav 402 kvinnor och lika många män.

Läs På Landet