Kaféernas och restaurangernas omsättning i Hässleholms centrum ökar mest i rapporten Cityklimatet. 8Foto: Magnus Lindstrand

Minskad omsättning i stadens centrum

Hässleholm Mellan 2016-2017 stod omsättningen i Hässleholms centrum stilla i jämförelse med året innan. En knapp ökning på 0,6 procent blev resultatet.
Bra går dock hotell- och restaurangnäringen i centrum.
Det visar rapporten Cityklimatet som gjorts på uppdrag av Fastighetsägarna.

Den stora tillväxten har skett i Hotell- & restaurangnäringen, främst inom café och restaurang, med en ökning på 7,4 procent. Hässleholm har därmed den sjunde största tillväxten i branschen av de 60 stadskärnor som ingår i rapporten.
Till skillnad från andra orter minskar sällanköpsvaruhandeln marginellt, medan ett större tapp sker i dagligvaruhandeln som visar en tillbakagång på tre procent.
Rapporten visar att de flesta stadskärnor i landet har en positiv utveckling. stadskärnornas omsättning fortsätter att växa och alla branscher ökar förutom sällanköpsvaruhandeln.

Däremot har Hässleholms centrum haft en svagare tillväxt än flera andra jämförbara städer under de senaste fem åren. Den totala omsättningen ökade med tre procent under åren 2012 till 2017.
– Det är viktigt att fastighetsägare, andra näringsidkare och politiker förhåller sig öppna till förändring av konsumtionssätt och konsumtionsmönster, säger Joakim Lindström från Fastighetsägarna Syd.
Så här kommenterar politiker, centrumledare och tillväxtchefen i Hässleholm rapporten:
– Vi arbetar ständigt för att utveckla centrum för att göra det till en mötesplats för både invånare och besökare, säger kommunalråden Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S)
De tillägger:
– En svag men dock positiv tillväxt är glädjande, samtidigt som vi tillsammans måste arbeta med det som kan förbättras.

Cityklimatet visar att Hässleholm, till skillnad från flera andra orter, har en tillbakagång på -3 procent gällande dagligvaruhandeln medan sällanköpsvaruhandeln endast minskar marginellt med knappt -0,2 procent.
Nationellt är trenden att sällanköpsvaruhandeln minskar mest. Den totala påverkan på detaljhandeln i Hässleholm visar en minskning på knappt -1 procent.
– En förklaring till minskningen av dagligvaruhandeln är att det inte finns en livsmedelsaffär i själva stadskärnan eftersom rapporten är begränsad till just centrum, säger Johan Jönsson, centrumledare på Hesslecity och tillägger:
– Det är fantastiskt att omsättningen hos stadens kaféer och restauranger ökar så pass att Hässleholm placeras på topp 10 i landet i den här branschen. Detta inspirerar oss i det fortsatta arbetet med att utveckla centrum,

– Hesslecity gör ett fantastiskt jobb i att utveckla Hässleholms centrum. Kommunen, Hesslecity och stadens fastighetsägare tittar nu gemensamt vidare på hur vi kan stärka centrum som handels- och mötesplats. Tillsammans med invånare och besökare skapar vi en levande stad, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.
Cityklimatet är en årlig mätning av svenska stadskärnors utveckling under det gångna året. Mätningen är Sveriges äldsta och har gjorts av Fastighetsägarna och WSP sedan 2009. Omsättningsutveckling, antalet anställda, antalet butiker och vilken marknadsandel en stadskärna har gentemot kommunen som helhet är några av de aspekter som mäts.

Fotnot: Sällanköpshandeln är den del av detaljhandeln som inte är dagligvaror, alltså allt från kläder till kylskåp. Dagligvaruhandel är de butiker som främst säljer dagligvaror, vilket bland annat omfattar livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper och blommor.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...