Tågstopp mellan Lund och Hässleholm i helgen

Skåne Tågtrafiken mellan Hässleholm och Lund ställs in i helgen.
Orsaken är att kontaktledningar ska bytas ut på sträckan.

Tågstoppet gäller från klockan 01.15 på lördagen till klockan 03 på måndagen.

Under tiden ersätts de inställda tågen av bussar. Enligt Trafikverket får resenärerna därför räkna med lite längre restid i helgen. Även Pågatåg på andra sträckor påverkas av arbetena.
Orsaken till tågstoppet är att man moderniserar kontaktledningssystemet som är gammalt och slitet. Efteråt räknar man med att driftsäkerheten ska öka och att tågen ska rulla mer tillförlitligt.

– Arbetet har hittills gått väldigt bra och vi ligger i fas med tidplanen. Under totalavstängning v39 kommer vi påbörja arbetet med att gå över till det nya systemet på banan. Nu återstår två helger det här året då trafiken stängs av. Under 2019 kommer vi att göra efterarbeten som innebär totalt tre totalavstängningar, säger Henrik Andersson projektledare Trafikverket.

Samtidigt som kontaktledningarna byts ut utförs också andra underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.
Tågtrafiken på samma sträcka stängs även av 10-12 november och 8-10 december.