Betydligt blåare landsting framöver

Minst hälften av landstingen ser ut att få alliansstyre efter valet, enligt en preliminär kartläggning av Dagens Samhälle. Socialdemokraterna har i princip aldrig haft så lite inflytande över landstingspolitiken. I Norrbotten, Dalarna och Blekinge förlorar Socialdemokraterna makten för första gången på hundra år. Alliansmakten stärks dessutom av ett antal blocköverskridande samarbeten.
Vårdfrågan är viktig för väljarna och många är missnöjda, så det blir en svår utmaning för de nya borgerliga styrena. Det gäller inte minst de sydliga regionerna. Region Skåne tillhör dem som har problem och vårdpersonalen vittnar om ohållbara förhållanden på vissa enheter.
Ett maktskifte i Skåne innebär enligt lagda förslag från allianspartierna dessutom fler specialistvårdval. Alliansstyret i Skåne har lovat att införa nya vårdval inom öron-näsa-hals, barnmedicin, allmänpsykiatri och val av hjälpmedel. Det bådar också gott för möjligheten till fler privata alternativ inom primärvården.
Det vore bra om väljarnas prioritering av sjukvård leder till ett större intresse för regionpolitik i allmänhet, eftersom det är där det avgörs hur bra sjukvården fungerar löpande och vilka val och alternativ det finns för patienterna. Det visar sig ofta när man frågar folk på gatan att de inte känner till namnet på en enda regionpolitiker. Det är inte bra för demokratin.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...