Försenad övervakning i Hässleholm

Kenny Hansson (M) och Karin Axelsson (M) lade för två år sedan en motion om utökad bevakning i Hässleholm. Nu i oktober föreslås kommunstyrelsen bifalla de delar i motionen som handlar om att ansöka om fler övervakningskameror på offentliga platser. Det är oklart varför detta har tagit så lång tid: ärendet förefaller ha blivit liggande på kommunledningskontoret.
Säkerhetschefen Anders Nählstedt ställer sig nu bakom förslaget och vill se kameror på kommunens samlingsplatser. Syftet är som vanligt att öka både den faktiska tryggheten och känslan av trygghet som belysning kan ge. Stadens säkerhetsavdelning ska analysera var behovet finns, tillsammans med polisen. Övervakningsivern kan inte bli ett alltför stort intrång på integriteten, så förhoppningsvis tänker man på den balansen när man väljer var kameror ska placeras och lägger resurserna där det finns störst chans att medborgarna kan känna sig utsatta eller att brott kan stoppas. Det är bara i de sammanhangen som man kan motivera integritetskompromissen som det innebär att filma folk i det offentliga rummet.
Som en del i den bortglömda motionen fanns mer belysning i kommunens parker, vilket som av en slump blivit verklighet efter en uppmaning av Brottsförebyggande rådet.
Man kan hoppas på att det inte finns ytterligare motioner som blivit liggande så här länge.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...