Foto: Jörgen Johansson

Den enda kliniken med protonstrålning

Uppsala Skandionkliniken i Uppsala är idag den enda kliniken i Norden som utför behandlingar med protonstrålning. Bakom kliniken står sju svenska landsting med universitetssjukhus, varav Region Skåne är ett.

Protonstrålning är en behandlingsmetod mot cancer och andra tumörsjukdomar och är mycket skonsammare än den mer traditionella fotonstrålningen. Skandionkliniken i Uppsala öppnade för tre år sedan och har sedan dess behandlat 600 patienter.

När en läkare i ett av dessa landsting anser att man har en patient som skulle ha en fördel av protonstrålning så skickas en remiss till Skandionkliniken. Remissen gås sedan igenom av experter från samtliga sju landsting för att bedöma om patienten ska få denna form av strålning eller inte.

– Det sker via en videorond som arrangeras två till tre gånger i veckan. Under denna rond diskuterar experterna varje patient och jämför hur en behandling slår sett till om det är en foton- eller en protonstrålning. På så sätt diskuterar man fram en lösning huruvida patienten har nytta av protonstrålningen, berättar Lena Biörnstad, kommunikationsansvarig vidkliniken.

Protoner är positivt laddade vätejoner som i en accelerator, en så kallad cyklotron, får en hög energi. I cyklotronen drivs protoner upp till 60 procent av ljusets hastighet. När en patient ska behandlas leds protonerna till behandlingsrummet och riktas med stor precision mot tumören. Behandlingen går ut på att skada tumörcellernas DNA, arvsmassa, så att de inte kan fortsätta att dela sig.

En protonstråle går att styra mer precist än traditionell strålning, vilket kan minska risken för strålskador. Energin i en protonstråle kan varieras så att stråldosen i stort sett helt och hållet hamnar på ett visst förutbestämt djup. Därför kan strålning med protonterapi nästan helt koncentreras till själva tumören, vilket innebär att stråldosen kan höjas med betydligt mindre risk för biverkningar.
– Därför är den största gruppen här patienter med hjärntumör, eftersom det i dessa fall är extra viktigt att man inte strålar mer än vad som behövs, förklarar Lena Biörnstad.

Läs mer: