130 miljoner för ombyggd skola

Hässleholm Omkring 130 miljoner. Så mycket kostar ombyggnad av Jacobsskolan i Hässleholm. I den summan ingår också byte av ventilationsanläggning.

Tekniska nämnden beslutade på tisdagen att anta ett anbud för om- och tillbyggnaden av Jacobsskolan. Generalentreprenaden tillfaller Göinge Bygg- och Fastighets AB efter deras bud på drygt 105 miljoner. Till detta kommer 18 miljoner för ventilation på Jacobsskolan.
Behoven av lokalförändringar är stora på Jacobsskolan. Det visar en utredning som gjorts av tekniska förvaltningen i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.
Redan 2011 konstaterades ett antal brister på skolan. Främst rör det sig om tillgänglighet, arbetsmiljö och säkerhet.
Under 2016 har en ny lokalutredning genomförts i syfte att lokalisera introduktionsprogrammen, Ungdomscentrum och IM-HTs till skolan.

Dagens fråga

Tittar du på julkalendern i SVT?

Loading ... Loading ...