Stadsodling är en utveckling i rätt riktning

Stadsodlingen växer i storstadsområden. I Malmö finns det numera stadsbönder som försörjer sig på sin gröna näring. I Västra Skrävlinge, nära Rosengård, finns ett antal kommersiella stadsbruk med lönsamhet. Det är en positiv trend på många sätt.
Som stadsbönderna själva påpekar handlar det om effektivitet och att utnyttja tomma platser runt om staden till något konstruktivt, som odling. Det är också bra att öka nivån av självförsörjning. Även om ingen kris hotar är det viktigt för Sverige att det finns resurser att falla tillbaka på om något oväntat händer. Det är också klimatfördelaktigt att odla närmare konsumenten och slippa till exempel långtradartransport. Flera av stadsbönderna säljer sina produkter till restauranger, som kan få en konkurrensfördel genom att de kan svara på frågan om var maten kommer ifrån och att den framställts med omsorg och ett hållbarhetstänk.
Det finns också andra fördelar med stadsodling: det kan göra staden lite vackrare. Människan mår bättre nära grönområden.
Det syns att stadsodlingen lockar intresserade konsumenter, som vid upphämtningsplatsen för Reko-ring Malmö, där man bland annat kan beställa frukt och grönsaker av stadsbönder. Stadsbonden kan vidga konsumenternas perspektiv genom att återintroducera gamla sorters växter som inte passar för större, kommersiellt jordbruk, men är goda och nyttiga att äta. Stadsodlingen är en glädjande trend.
Martina Jarminder

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...