Fem partier tar över i Perstorp

Perstorp Nu är det klart vilka som ska styra kommunpolitiken i Perstorp. Perstorps Framtid, Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar majoritet med totalt 19 mandat.

Torgny Lindau (PF) föreslås bli kommunstyrelsens ordförande. Jenny Delén föreslås blir förste vice ordförande.
Övriga ordförandeposter är fördelade på partierna. Resterande mandat i fullmäktige har Socialdemokraterna (9) och Sverigedemokraterna (7). Det uppger kommunen på sin hemsida.

Den nya majoriteten avser att framöver satsa på tre områden: bostäder, infrastruktur och näringslivet.
För den kommande mandatperioden, 2018-2022, har ett gemensamt politiskt program tagits fram.
Bland annat vill de arbeta för en oförändrad skattesats och satsa på skola, förskola, införa språkförskola och uteförskola.

De vill verka för ett nytt trygghetsboende och att bostäder och byggs. Likaså vill de att tryggheten för alla ska stärkas plus att de vill öka andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter.
Majoriteten planerar också för en infrastruktursatsning genom intensifierad uppvaktning av berörda myndigheter.

Konstellationen vill också verka för att alla invånare som är i behov av vård och omsorg ska känna trygghet med den service som erbjuds.Vidare vill man arbeta för att utveckla kontakten mellan kommunen och näringslivet samt höja bidragen till enskilda vägar. Därtill vill man även arbeta för en lyckad integration.

Dagens fråga

Tror du att vårvädret håller i sig tills sommaren?

Loading ... Loading ...