Psykiska ohälsa ökar globalt

Mår vi sämre psykiskt? Enligt en rapport som sammanställer forskningsläget från den medicinska tidskriften The Lancet har global psykisk hälsa försämrats kraftigt under de senaste 25 åren. Rapportens författare menar att det finns slutsatser om hur problemet kan lösas, det är åtgärder som saknas. Författarna kritiserar en handlingsförlamning som särskilt gäller den nästan obefintliga psykvården i låg- och medelinkomstländer. Vissa svårt psykiskt sjuka lämnas i princip vind för våg och rapportförfattarna menar att det är en hämsko för samhällsutveckling och samhällsekonomi.
De menar dessutom att alla länder kan ses som utvecklingsländer när det gäller psykisk hälsa, även rika västländer, eftersom man ligger så långt efter i prioritering, behandling och kunskap jämfört med annan medicin. Även här kostar dålig mental hälsa oss utvecklingsmöjligheter och stora summor pengar.
En del av förklaringen på att det verkar som om folk mår sämre är att det pratas mer om det eftersom stigmat minskat kring psykisk ohälsa. Kanske har vi mått dåligt hela tiden, vilket i och för sig är en nedslående tanke. Rapportens fokus på mental hälsa som en förutsättning för samhällsutveckling och som problematisk extrakostnad för samhällsekonomin är förhoppningsvis en vinkling som kan bidra till att mental hälsa blir en faktor i politisk beslutsfattning, precis som annan folkhälsa.