Stranderosionen äter upp delar av Skånes stränder. Många meter strand har försvunnit ut i havet. Arkivbild

L vill ta krafttag mot erosionen

skåne Liberalerna i Region Skåne kräver krafttag mot stranderisionen.

De kräver en ökad tydligare statlig samordning av frågan samt pengar till insatser för att motverka stranderosionen.
– Situationen är mycket allvarlig. Om vi tillåter sandstränderna att försvinna ut i havet, försvinner inte bara stora ekonomiska värden utan även artrikedom och rekreationsmöjligheter. Just nu är Beddingestrand värst drabbat men hela Sydkusten med dess värdefulla stränder och ömtåliga natur- och kulturmiljöer är i riskzonen, säger Louise Eklund, L, regionråd i Region Skåne.

Det är inte rimligt att enskilda kommuner, som Trelleborg eller Skurup, på egen hand ska stå för hela kostnaden vad gäller att skydda och bevara de naturresurser som tillhör alla, menar Liberalerna.
Även Region Skåne bör vara en samlande kraft vad gäller att motverka stranderosion.

– Med tanke på hur allvarlig situationen är bör nu även förslaget om att inrätta en nationell kustmyndighet beaktas. En sådan myndighet hade kunnat samla expertkunskap kring stranderosion, översvämningar och havsnivåhöjningar och samtidigt ha muskler nog att ta ett helhetsansvar för den skånska kuststräckan. Det är av yttersta vikt att vi nu så snart som möjligt får till en mer långsiktig planering av skyddet av den skånska kuststräckan, säger Louise Eklund.