Svalt intresse för upphandlingsdialog

Osby/Östra Göinge Östra Göinge kommun är i blåsväder vad gäller upphandling av byggprojekt.
Men trots det och trots den debatt som varit i Osby kommun och den kritik som riktats mot upphandlingen, var intresset svalt för dialogmötet i Broby kommunhus i onsdagskväll.

Ett 20-tal personer hade slutit upp för att lyssna på ekonomichefen Oscar Nilssons förklaring till varför det blivit så fel i upphandlingen i Östra Göinge kommun. Kommunen erkänner att de handlat felaktigt och att vissa byggföretag gynnats. På deras hemsida står att läsa:
”Kristianstadsbladets granskning av Östra Göinge kommuns tillämpning av ramavtal avseende byggarbeten under perioden 2012–2018 har blottlagt brister, som vi inte upptäckt tidigare. Granskningen visar på felaktigt använda ramavtal vid fem (5) tillfällen under sex (6) år, det vill säga under perioden 2012-2018.
– Granskningen är bra och visar att vi har ytterligare förbättringsarbete som måste genomföras omgående, säger kommunchefen Jonas Rydberg.”

Kommunstyrelsen har godkänt en begäran om granskning av revisorer. Det blir en extern firma som ska syna Östra Göinges kommuns upphandling i sömmarna.
Enligt citysamordnaren i Osby kommun, Jimmy Ekborg, har Svenskt Näringsliv anmält kommunen till Konkurrensverket.

Oscar Nilsson redovisade på dialogmötet för vilka åtgärder som ska genomföras för att liknande situation inte ska uppstå igen. Det handlar om att säkerställa att alla läser och tolkar ramavtalen korrekt, att all projektdokumentation ska förbättras, att höja medarbetarnas kompetens i form av utbildning, att utveckla dialogen med samtliga ramavtalsentreprenörer med mera.
Upphandlingschefen för Osby kommun och Östra Göinge kommun, Daniel Oredsson, redogjorde för ett nytt system som ska införas – Dynamiskt inköpssystem. Detta system ligger i sin vagga och entreprenörer ska bjudas in till fler träffar om hur det ska utformas.
Skillnaden mellan detta systemet och ”vanlig” upphandling är att dynamiskt inköpssystem kan ansluta leverantörer efter hand, vilket bidrar till en större flexibilitet.
– Dynamiken ligger i att man kan göra det lite mer tillgängligt för leverantörer att få uppdrag, säger Daniel Oredsson.

Han redogjorde också för aktuella upphandlingar. Tre ligger för närvarande ute på kommersannons.se och 13-14 kommer att läggas ut under vintern/våren.
Lars Ericsson, ordförande för Osby näringsliv, påpekade att kommunerna borde kunna göra bättre affärer med det lokala näringslivet.
– Någon från kommunen skulle väl kunna ringa upp lokala företag och tipsa om kommande upphandlingar och vad företaget ska tänka på vid anbudslämning. Kommunen borde vara intresserad av att skapa denna relation.

Som det är nu är det svårt att hålla reda på vilka anbud som ligger ute. Det är svårt att hitta lokal upphandling på kommersannons och det borde finnas mer information om aktuell upphandling tillgänglig på hemsidan, menade flera i publiken, där byggsektorn främst var representerad.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...