Lena Wallentheim, socialdemokraterna, Hässleholm. FOTO: STEFAN SANDSTRÖM.

” De klarar inte detta utan skattehöjning”

Hässleholm – Trots hårda besparingar i år och nästa år måste 120 miljoner sparas år 2021. Vi måste veta redan nu vad som ska sparas tills dess.

Det säger oppositionsledaren Lena Wallentheim, S, som bara hunnit läsa sammanfattningen av alliansens budgetförslag när tidningen når henne.
Hon är väl medveten om att ett rejält sparpaket krävs för att kommunen inte ska hamna på obestånd längre fram.
Men hon ifrågasätter delar av budgetförslagets innehåll på vissa punkter.
– De säger att de undantar barn – och utbildning från sparpaketet. Visserligen får de ett tillskott, men det motsvarar inte på långa vägar de behov som skolan har. De har ju äskat 80 miljoner för att klara sitt uppdrag. Betyder det att ännu fler byskolor läggs ner?

S säger nej till nedläggningen av Vanneberga skola och Magnarpskolonin.
Även nedläggningen av simhallen i Sösdala ifrågasätts.
– Personal- och lokalkostnader är de stora utgifterna. Hur det ska minskas svarar de i verksamheten bäst på, säger Lena Wallentheim, som tror att en skattehöjning är nödvändig.

SD säger att de röstar för alliansens budget.
– Hur kan de då säga nej till nedläggningen av Vanneberga skola? Då är vi tillbaka i samma röra som i dag.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Vill du ha sommar- och vintertid?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar