Oljepannor kan ha grävts ner

HÄSSLEHOLM En företagare utanför Hässleholm misstänks ha gjort sig av med avfall i form av gamla pannor, eventuellt med olja i, genom att helt sonika gräva ner dem i marken.
Nu tvingar miljönämnen mannen att schakta ur och på så sätt visa vad som finns där.

Det är en före detta anställd som hört av sig till miljökontoret och berättat att han själv såg hur oljepannorna grävdes ner på fastigheten i en mindre ort utanför Hässleholm. Enligt personen ska det ha skett för drygt 15 år sedan.
Miljökontoret gjorde ett besök på platsen men hittade inget mer än en nedgrävd kittel under sökningen med metalldetektor. Senare visade det sig dock att man letat på fel plats, och vid ett nytt besök gav metalldetektorn utslag intill en större jordhög.
Nu bedömer miljökontoret att den före detta anställdes uppgifter är trovärdiga och att företagaren därför måste blotta jorden. Tre gropar ska schaktas för att man ska kunna undersöka vad det är för metallföremål som finns i marken.
Miljökontoret ska närvara vid schaktningen.
”Med anledning av att metallavfall ska lämnas på godkänd mottagningsanläggning och att det kan finnas olja eller andra kemikalier kvar i de metallföremål som den klagande menar är nedgrävda i marken anser miljönämnden att det är motiverat att ställa krav på att redovisa vad det är för metallföremål som finns i marken” skriver miljöinspektören i sitt föreläggande.
Tillstånd måste dock först inhämtas från länsstyrelsen, eftersom fastigheten ligger i ett område med fornlämningar.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du på festival i sommar?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar