Multilevel i Sandåkra är ett projekt som fått ta emot pengar genom Leader.

Pengaregn över landsbygdsprojekt

Hässleholm Två nya projekt i Hässleholms kommun har fått grönt ljus för ekonomiskt stöd genom Leader. Förutom projektet Multilevel i Sandåkra utanför Hässleholm har Alpacka- och älggården i Västra Torup fått pengar.

Jordbruksverket har nyligen gett positivt besked när det gäller två projekt i Hässleholms kommun.
Ett av projekten som fått bidrag är Multilevel med sin höghöjdsbana och sina hinderbanor.
Här kan även rullstolsburna personer delta i äventyrliga aktiviteter på hög höjd och i skogsmiljö.
Multilevel får 163 155 kronor eftersom man bedömer att anläggningen dels påverkar miljön ytterst lite och att det också ger en möjlighet för alla att uppleva äventyr.
191 203 kronor ges till Alpacka- och älggården i Västra Torup där man bland annat har alpackor.

Projektet prioriterades på grund av att det kan stärka besöksnäringen i området samtidigt som det kan öka områdets attraktionskraft.
Här bevaras även utrotningshotade djurarter. Dessutom utbildar man och förbereder unga inför eventuella generationsväxlingar.

Dagens fråga

Drabbades du av torsdagens stora strömavbrott?

Loading ... Loading ...