Får återbetala 214 192 kronor

östra göinge Östra Göinge kommun ska återbetala 214 192 kronor enligt beslut av Skolverket den 1 november i år.

Anledningen är att Östra Göinge kommun inte anställt i den utsträkcning som de fått bidrag för från Skolverket och därför krävs delar av det utbetalade beloppet åter.
Skälen för beslutet är att Östra Göinge kommun har redovisat att den inte har anställt i den utsträckning som kommunen fått bidrag för och får därför återkrav på delar av det utbetalda beloppet.

Beslutet har fattats med stöd av förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek.
Skolverket gör stickprovskontroller av utbetalade statsbidrag och här fann de att Östra Göinge kommun är återbetalningsskyldig.

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...