Kritik mot planer på Nettoområdet

Osby TT-nämnden anser att den östra delen av föreslaget planområde på Nettoområdet inte är lämpligt och bör utgå ur planen.

Anledningen är brister i detaljplanen. Exempelvis måste man ta hänsyn till att det ska vara minst 30 meter byggnadsfritt avstånd till väg 15. Men det finns inte med i detaljplanen.
Dessutom är utfarten mot väg 15 olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Avståndet till befintlig bostadsbebyggelse har inte illustrerats och vilka störningar som kan uppkomma bör belysas.
Enligt planbeskrivningen får byggnader och upplag inte placeras närmare än tre meter från elledning. Om och var sådana ledningar är belägna framgår inte av plankartan.
Därför anser nämnden att östra delen av föreslaget planområde inte är lämpligt för ändamålet och bör utgå.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Vill du ha söndagsöppet på Systembolaget?

Loading ... Loading ...