Köer uppstod vid rondellen före järnvägsviadukten på riksväg 15, speciellt på eftermiddagen vid 16-tiden. FOTO: SUSANNE GÄRE
Vakt stod och ledde trafiken från klockan 07.30 på morgonen.

Körigt när gator stängs av

OSBY
Flera asfalteringsarbeten har påbörjats i den centrala delarna av Osby i anslutning till riksväg 15 vilket gör att viss köbildning uppstår.
Den närmaste veckan utförs ett par asfalteringsarbeten i centrala Osby. Det kommer att innebära avstängning av en del av Kyrkogatan och begränsad framkomlighet på ett par andra platser i Osby.
Den 22 november kommer asfalteringsarbete att utföras på riksväg 15 av delen mellan de båda cirkulationsplatserna samt själva cirkulationsplatsen vid Kyrkogatan. Etappen kommer ha begränsad framkomlighet. Arbetet kommer även kräva en total avstängning av en del av Kyrkogatan, det vill säga etappen mellan cirkulationsplatsen och Snickaregatan.
Den 21, 26 och 27 november kommer asfalteringsarbete utföras på riksväg 15 av delen mellan korsningen riksväg 15/Leksaksgatan och korsning riksväg 15/Mossvägen. Etappen kommer ha begränsad framkomlighet.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...