Hur lämplig är agilityhallen?

Vi får börja med att säga att det är roligt att det händer något i Västra Torup och att vi har personer som vill försöka driva byn framåt.
Det är även positivt att man satsar på aktiviteter som agility, som är populära och som bidrar till att folk rör på sig och umgås.

Det som vi ställer oss frågande till är lämpligheten att placera en sådan verksamhet som en hall för agility i direkt anslutning till ett villaområde.
Under den gångna sommaren har det varit mycket aktiviteter på den gamla idrottsplatsen, vilket är väldigt positivt. Det som har gjort detta till ett störningsmoment för oss närboende är att det oftast är aktiviteter 7 dagar per vecka och ofta väldigt sent på kvällarna, inte alls ovanligt att man håller på till 22-23-tiden, och ibland ända till midnatt. Det är högt och intensivt skällande, och inte bara från hundarna. Detta har gjort att antalet lugna och sköna kvällar den gångna sommaren har blivit väldigt få.
Vi närboende har kontaktat Connie Asterman (byalagets ordförande) om våra synpunkter på verksamheten och hur den bedrivs.
Men varken före ”agilitybanan” togs i bruk eller efter vårt framförande av synpunkter är det någon som svarat eller klargjort vad som är tänkt.

I kommunen är man bra på att ställa krav på olika regler för verksamheter, däribland buller. Men man gör kanske skillnad på vem det är som är drivande i frågan.
Eller är det så att man inte har klarhet i hur verksamheten bedrivs?
Nu när kommunen skänkt marken och är med och bekostar byggandet av den planerade träningshallen hoppas vi givetvis att merparten av träningen kommer att hållas inomhus!?

Vår fråga till ansvariga är att om inte merparten av träningen hålls inomhus, kommer man då begränsa användandet avseende antalet dagar i veckan samt tidiga morgnar och sena kvällar?
Vi ser fram emot svar från berörda om detta så att vi kan komma fram till en gemensam väg framåt.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...