Gör rätt, Skånetrafiken, bussarna behövs

Jag vill bara ställa frågan till dem som bestämmer i bolaget Skånetrafiken här i Hässleholm: Vem är till för vem! Är Skånetrafiken
till för invånarna i Hässleholms kommun, eller är invånarna till för Skånetrafiken?
Jag har i min enfald trott att där människor bor och verkar så finns ett behov av kommunikation, vem ska då inte utföra detta behov. Jo det är ju de som har resurser och kunskap (t ex bussar och förare).
Överallt så kan man läsa att vi ska låta våra privata bilar stå och åka buss så mycket som möjligt, men hur?
Skånetrafiken har nog gått och blivit lite stora i korken och har kommit för långt från verkligheten. Den lilla invånaren ska visst inte kunna åka hur som helst eller var som helst eller när som helst.
Det visar ju bara hur korkat vissa tänker när Skånetrafiken lägger ner den ena linjen efter den andra. Tidigare linje 531 genom Finja som har fått en otrolig försämring i kollektiv trafiken för alla ung som äldre.
För att inte tala om nedläggningen av linje 1 utmed Belevägen. Alla som bor inom området tycker jag det är mycket olyckligt för med denna förlust.
Men ni som bestämmer och sitter på era höga hästar har inte tänkt ett ögonblick på vad konsekvenserna blir för flera av Läreda koloniområdes medlemmar som inte kan ta sig till sin stuga på annat sätt än med buss linje 1 till Vintergatan.
Hur har ni mage att sitta och bestämma över andras liv och deras stora intresse. Hade dessa medlemmar inte haft sin stuga så är de hänvisade att sitta i sina lägenheter och i princip tyna bort.
Deras stora intresse är ju att få odla och vårda sina tomter och träffa likasinnade på deras eget villkor. Allt detta tas bort från helt
fantastiska äldre personer. Deras livskraft finner de på kolonin och jag lider med dem.
Jag ber er att tänka om och göra rätt.
Sitt inte som ett högre väsen och bestäm över andra. Det kunde vara du på Skånetrafiken som blev drabbad.
Vad spelar några minuter mer eller mindre för roll när man sitter på bussen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...