S vill satsa mer på utbildning

Skåne Det skiljer 103 miljoner kronor mellan alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag.

– Vi har lagt en budget som utgår från alliansens skattehöjning med 49 öre. Vi ville höja med 57 öre, vilket ger utrymme för mindre besparingar på kultur och satsning på utbildning av specialistsköterskor, säger oppositionsledare Henrik Fritzon (S).

Socialdemokraterna har liksom alliansen som mål att avsätta en miljard kronor för att orka med de stora investeringar, som planeras i nya sjukhus.

Henrik Fritzon lyfter fram den regionala planen för satsningar på infrastruktur i Skåne för de kommande tio åren. Där är S överens med alliansen.
– Staten har avsatt 4,5 miljarder till Skåne, som vi själva får bestämma över. 900 miljoner läggs på kollektivtrafik, 765 miljoner på nya cykelvägar och 1,8 miljarder på upprustning och förbättring av vägar och järnvägar.

Läs mer:

www.nsk.se

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...