Alla partier har inte presenterat sina budgetförslag än. SD är vågmästare och kan avgöra om alliansen får igenom sin budget eller inte. Budgeten tas i december. Arkivbild

Skarpa åtgärder för att nå budget i balans

Skåne Fler vårdval, en rejäl översyn av alla bidrag, sammanslagningen av Sus ses över, två personaldrivna vårdcentraler och ett sjukhus.

Det är några av de 38 skarpa åtgärder, som alliansen i Region Skåne planerar att genomföra för en budget i balans.

Parallellt sker stora besparingar på sjukhusen i administrationen samt stöd och bidrag till den regionbetalade kulturverksamheten och regionala utvecklingsnämnden.
Alliansens budgetförslag för 2019 och planen för resten av mandatperioden redovisades i regionstyrelsen på torsdagen.
Socialdemokraternas budget skiljer bara på marginalen mot alliansens i pengar.
– En parlamentarisk beredning ska nästa år hitta en hållbar struktur för sjukvården i Skåne. Vad ska föras ut till vårdcentralerna? Det sker på ett ostrukturerat sätt i dag. Det behövs en tydlig samordning, förklarar regionrådet Gilbert Tribo (L).

Alliansen vill ha en tydligare och hårdare styrning av verksamheterna.
– Styrning och ledning är viktigt. Vi vill sprida de goda arbetssätten, som till exempel Hälsostaden i Ängelholm och få bort stuprörstänket. Lokalerna måste utnyttjas optimalt och samordna de olika förloppen i vården så att fler kan få vård, säger Carl-Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande.

Alla bidrag ska utredas och ambulansorganisationen ska ses över. Bisysslor ska ses över och tandvårdstaxan ska höjas.
– Utbyggnaden av sjukhuset i Hässleholm ska genomföras. Men innan vi avsätter pengar måste utredningen bli klar, säger Gilbert Tribo.

Läs mer:

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...