V vill förkorta arbetstiden

skåne Vänsterpartiets föreslagna skattehöjning med 80 öre ger två miljarder extra i regionens kassa.

‑ Alliansen skjuter till några hundra miljoner men kräver samtidigt ännu mer i besparingar. Det håller inte. Vi vill införa 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, som ska införas successivt och vi sätter ett tak för vårdvalen, säger partiets gruppledare Sara Svensson.
Miljöpartiet vill höja skatten med 65 öre.
‑ Jag är särkilt glad för att den regionala planen för satsningar i infrastrukturen gick igenom. Särskilt den stora satsningen på cykelvägar. Kommunerna bidrar med lika mycket som staten, vilket blir 1,5 miljard, säger Mätta Ivarsson, MP:s gruppledare.

SD vill halvera satsningen på cykelvägar.
‑ Vi vill satsa mer på vägar och järnvägar, säger Niclas Nilsson (SD).
SD kommer med sitt budgetförslag nästa vecka.

Läs mer:

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...