Skärpning om bussarna
n Nu kan du Lars Johnsson sätta fart, nu får det hända något. Vi kan börja med bussarna, kommunen delar ut gratis busskort men drar in bussarna på Ljungdala. Har du fått hjärnsläpp?, många äldre åker, plus våra kommande resurser skoleleverna.
Du får ju titta på dagens bussåkande inte på 2015 års undersökningar, det är snart 2019 och vissa avgångar får ju resenärerna så hela turen. Ljungdala har utsetts till det mest cykelvänliga området i Hässleholm så dra inte in bussarna där, de ska skall gå Belevägen om du överhuvudataget vill ha någon röst framöver.
Minska skattekrånglet
n Vi väntar fortfarande på en ny regering men oavsett vilken sammansättning den får så finns det uppgifter och utmaningar som ligger nära i tiden.
Efter år av högkonjunktur kan vi förvänta oss svårare tider och då gäller det att vida åtgärder som hjälper upp sysselsättning.
Ett effektivt recept är att underlätta för att starta och driva företag. Minskat regelkrångel och hjälp att hitta rätt i ” tillståndsdjungeln” kan underlätta.
När det gäller företagens skyldighet att betala skatt så visar det sig att ett svenskt företag lägger 45 procent mer tid på skatteadministration än motsvarande företag i Norge!
Detta är inte bra och behöver åtgärdas och vi behöver få en mera företagsvänlig politik.
Lars-Ivar Ericson C
I Osby kostar de mindre
n Vi har i Hässleholms kommun två välarvorderade kvinnliga kommunalråd båda med socialdemokratisk anknytning. En av dessa Hanna Nilsson(SD) säger i intervju i NSk att hon är uppväxt i en socialdemokratisk familj och i vissa frågor står nära den ”röda” sidan. Kommunalrådet Lena Wallentheim(S) eller ska vi numera kalla henne oppositionsråd är såvitt kan förstås socialdemokrat och lär tillhöra den röda.
Ytterligare ett välarvoderat kommunalråd Lars Johnsson(M) dväljas tillsammans med nämnda damer i den inrättning som går under namnet KSAU.
Denne moderat lär knappast ha några problem med att Nilsson-Wallentheim och deras respektive partier trots läpparnas bekännelse blivit allt mer ”blåfärgade”. Sitt höga arvode lär Johnsson heller inte ha något emot.
Nå, vi har tre kommunalråd i det högre i inkomstskikt där vi hittar många moderata väljare. Moderat skattesänkarpolitik gynnar och har länge gynnat just detta inkomstskikt varför våra bägge damer måhända inte har alltför svårt att tråda den politiska dansen tillsammans med kavaljeren Johnsson.
Till ovanstående funderingar ledde en artikel i NSk 2018-11-24 rörande förhållande i Osby kommun. Niklas Larsson(C) säger där att ”att vi ligger långt under politikerna i Hässleholm, till och med under arvodena i Östra Göinge”.
Med det grundbelopp 56 000 kronor som föreslås gälla fr.o.m. 2019-01-01 uppgår således i Osby kommunstyrelsens ordförandes årsarvode till kronor 672 000.
Undertecknad menar att också detta är att vara alltför generös med skattebetalarnas pengar! Till våra tre kommunalråd i Hässleholms kommun vill undertecknad säga; det finns i än högre grad anledning för er att vara observanta på den debatt som i hög grad berör det sätt på vilket ni agerar och har agerat med skattebetalarnas pengar. Långt bättre än 5% kan ni!

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...