Signalfel orsakade stopp i tågtrafiken

Trafik Tågtrafiken rullar åter mellan Malmö och Lund.

Ett s k transmissionsfel inträffade i Arlöv vid 9.30-tiden.
Följden blev även att trafikledningen inte kunde se tågen i sina system och då avbröts trafiken av säkerhetsskäl.

Under tiden som felsökning pågick fick tågen vända i Malmö respektive Lund.
Vid 11-tiden meddelade Trafikverket att trafiken åter återupptagits i begränsad omfattning.

Förseningar och delinställda tågavgångar kvarstår en tid framöver. Pendelbussar går mellan Malmö och Lund. Trafiken beräknas kunna gå som normalt efter klockan 12.