Tommy Bengtsson Hibab, Kent Johannesson Hibab, Tommy Nilsson GBF och slottschef Jens Olsson är alla nöjda med den nya inriktning som husen vid Boketorp ska få till gagn för besökande elever, vandrare och turister. Foto: hans Bryngelson

En ny bas för slottet

hässleholm Slottschef Jens Olsson är entusiastisk inför upprustningen av Boketorp, som han berättar ska bli basen för utomhuspedagogik kring hållbarhet och natur.
Förhoppningarna är att det gula huset ska stå klart för användning redan våren 2019.

– Utrymmet på slottet räcker inte för de projekt vi vill driva, säger Jens Olsson och berätttar att arbetet ska ske i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, miljökontoret och kommunledningskontoret.
Som Norra Skåne berättade om i måndags planeras och genomförs satsningarna på Boketorp i samverkan mellan Hibab (Hässleholms Industribyggnads AB), kulturförvaltningen, Hovdala slott, regionmuseet och Göingebygdens Biologiska Förening (GBF).

Medel för restaureringen av Boketorp, den gula mangårdsbyggnaden, ska sökas såväl från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet (170 000 -180 000 kronor) från EU:s Landsbygdsprogram (1,5-2.0 miljoner).
Hibab har redan satsat omkring en halv miljon på att dra in vatten och avlopp, och rör för fiber, i den gula byggnaden på Boketorp.
– Det blir främst vårt folk på slottet som ska hålla på med renoveringen, med stöd från Hibab och länsantikvarien, inflikar slottschef Olsson.

Ambitionen för det gula huset är att det ska kunna vara öppet för allmänheten året runt och dygnet runt, enligt Jens Olsson.
Den gamla förfallna ladan ska rivas, rivningslov är sökt, och sedan ska en ny byggnad i liknande stil byggas med bla. toaletter.
I denna byggnad ska GBF iordningställa ”Naturforum Hässleholm” som ska innehålla utställningar och information om natur och djurliv i hela kommunen.
– Husen och hela Broslätt görs mera tillgängligt, avslutar Jens Olsson.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Eurovision: Skulle Sverige ha vunnit?

Loading ... Loading ...