Sjukvårdsnämnderna avskaffas från årsskiftet och ersätts med sjukhusstyrelser. Kryh lämnar över ett beräknat underskott för 2018 med 120 miljoner. Arkivbild

Kryh går i graven med ett stort underskott regionen

Skåne Det går åt rätt håll men med ett stort underskott. Så avslutar sjukvårdsnämnd Kryh året.

Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) försvinner ur Region Skånes organisation från årsskiftet. Sjukvårdsdistrikten infördes när de rödgröna fick makten i valet 2014.
Nu hamnar allt makt över sjukvården i den stora hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionens nio egna sjukhus får i gengäld egna sjukhusstyrelser, som ska ta hand om sina budgetar.

Den senaste månadssammanställningen för ekonomin och verksamheten i Kryh gäller oktober.
Kostnadsutvecklingen var 7,2 procent i oktober. Den bör vara under två procent, och driver därför på underskottet som beräknas sluta med 120 miljoner i år.
I slutet på förra året bröts kostnadsutvecklingen rejält och höll sig fram till april då den började rusa igen.
– Jämfört med oktober förra året ser det inte lika bra ut nu, säger Maria Nyman Stjärnskog (S), som nu avgår som ordförande i Kryh.

Hon tycker att det rödgröna styret i Kryh kan lämna över ett bra bokslut utifrån de givna förutsättningarna.
– Tillgängligheten har ökat och vi har den lägsta kostnadsutvecklingen bland sjukvårdsnämnderna. Vi har minskat vårt underskott och verksamheten har fått ökade resurser. Vi har varit tydliga med att vi inte har haft tillräckligt med pengar till verksamheten, men det har vi inte fått något gehör för, säger Maria Nyman Stjärnskog.

Resultatet i oktober landar på minus 82 miljoner vilket är 67 miljoner bättre än förra året. Kostnadsutvecklingen över året är hittills 2,3 procent. Hela underskottet är bunden till de sjukhusbundna somatiska vården.
Kostnaden för inhyrd personal har fortsatt att öka, vilket går helt emot förvaltningens mål att helt fasa ut användandet av bemanningsföretag.
– Det är en bekymmersam utveckling, konstaterar Maria Nyman Stjärnskog.
Det är stor brist på sjuksköterskor, särskilt inom den ortopediska verksamheten.
Kostnaden för inhyrd har ökat med 600 000 kronor, vilket är en fördubbling jämfört med januari-oktober förra året.

Inga patienter fick vänta över 365 dagar. Kontinuerlig samordning mellan CSK och lasarettet i Ystad inom kirurgi och öron-näsa och hals har jämnat ut vänteläget.
Läkarbrist och att patienter väljer att vänta kvar även då de har fått besked om lång väntetid påverkar tillgängligheten.
Målet att 95 procent ska få sin operation utförd inom dagar är inte uppfyllt. I oktober var det knappt 60 procent att patienterna, som fick sin operation inom den stipulerade tiden.
Trycket på sjukvården ökar konstant samtidigt som skåningarna blir fler.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du badat mycket i sommar?

Loading ... Loading ...