Bussar och nytt bolag ska utredas

HÄSSLEHOLM Ett nytt bolag, skolbussar till och från Farstorp, föreningsbidrag, lokaler och hur man ska få fler nyanlända i arbete – allt det och lite till har alliansen gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda.

Totalt gavs inte mindre än åtta olika uppdrag. Ett innebär att undersöka förutsättningarna för ett koncernbolag, där pengarna kan flyttas mellan de kommunala bolagen:
– Till exempel ett parkeringsbolag som bygger p-hus och finansierar det genom kommunens andra bolag, förklarade Lars Johnsson (M).
Vidare ska olika alternativ utredas för att tillgodose lokalbehoven för HAIS, Hässleholms tennisklubb, gymnastikföreningen Örnen och badmintonklubben Gripen.
Det ska göras en översyn av det totala föreningsstödet för att säkerställa att alla föreningar behandlas lika och samtliga lokaler som kommunen använder ska noggrant gås igenom.
Man ska även ta reda på om det går att samordna busstrafiken så att ungdomar i Verum och Farstorp på nytt kan ta sig till gymnasiet med kollektivtrafik.
Dessutom ska man se om det går att samordna mer kommunövergripande administration, förbättra etableringen på arbetsmarknaden och ta fram en handlingsplan för livsmedelsförsörjning.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Eurovision: Skulle Sverige ha vunnit?

Loading ... Loading ...