Klart vilka som styr nämnderna

HÄSSLEHOLM Kenny Hansson (M) blir ordförande i den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
Nu är alla valen gjorda.

Vice ordförande blir Paul Thurn (SD) och andre vice Lars Olsson (C).
I barn- och utbildningsnämnden styr Stefan Larsson (M) med Camilla Nordström (SD) som förste vice och Joachim Fors (S) som andre vice ordförande.
Karin Axelsson (M) fortsätter som ordförande i omsorgsnämnden medan Susanne Lottsfeldt (SD) blir förste vice och Christer Welinder (S) andre vice. Robin Gustavsson (KD) leder socialnämnden, där Sven Lundh (SD) blir förste vice ordförande och Lena Nilsson (S) andre vice.
I tekniska nämnden tar Torsten Nilsson (M) över ordförandeklubban efter Arne Dahlström (KD). Ulf Berggren (SD) blir förste vice ordförande och Benny Petersson (S) andre vice.
Kultur- och fritidsnämnden kommer att ledas av Winnie Aronsson (L), med Johan Peltonen (SD) som vice ordförande och Connie Asterman (S) som andre vice.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Eurovision: Skulle Sverige ha vunnit?

Loading ... Loading ...