Människan försvinner bakom regelverken

I Sverige har vi en rad myndigheter kommunala, statliga och andra där tjänstemän många gånger saknar den känslans intelligens som inbegriper empati och förståelse för den enskilda utsatta medmänniskan.
Exemplen är många och om dessa rapporteras i media till synes oavbrutet. I dagarna har SVT nyheter i Norrbotten rapporterat om 90-årige Ture Toolanen och en för Ture kostsam jakt på det som i vart fall påstås vara ”hans lidande” (vild) katter.
Länsstyrelsen, vars uppmärksamhet får antas ha påkallats av, som ofta sker, att en anonym djurvän skred till verket. Myndigheten tog hjälp av andra myndigheter i form av polis och sedermera kronofogden.
Några kostnader skyddes inte.
Den försvarslöse, enligt uppgift senile 90-årige Ture fakturerades över 200 000 kronor för (vild) kattjakten! Sociala myndigheter i Tures hemkommun som möjligtvis skulle kunnat bistå människan Ture i denna häxjakt lyste så vitt kan förstås med sin frånvaro.
Undertecknad vill gärna i detta sammanhang påpeka att jag och min hustru är djurvänner med tre fyrbenta håriga filosofer i huset.

Det Ture utsatts för åskådliggör myndigheters brist på empati och förståelse och är dessvärre bara ett exempel bland många där konsekvenserna för enskilda blivit förödande. Försäkringskassans strukturella misshandel av sjuka och svaga är ett annat.
I många av våra kommuner pågår verksamheter av mer tveksamt slag initierade av bland andra våra politiker. I lokalpressen och annorstädes rapporteras att kommunala tjänstemän ”utan att avisera sin ankomst” tar sig in i privata trädgårdar för att där med kamera i högsta hugg dokumentera eventuella svartbyggen i form av verandor eller liknande.
På landsbygden ageras på liknande sätt när avloppsanordningar och exempelvis enskild sophantering är föremål för myndigheters intresse.

Någon vilja att ta hänsyn till den enskildes integritet tycks lysa med sin frånvaro.
Det myndighetsutövning och tillsyn som tidigare finansierades skattevägen debiteras nu i allt högre grad den enskilde med som synes ovan absurda konsekvenser.
Det finns nu all anledning för oss medborgare att kraftfullt reagera på ”övergrepp” som här nämnts. När myndigheter och myndighetspersoner avlönade av oss skattebetalare agerar ”mot oss” uppdragsgivare istället för att med empati och känsla agera ”för oss” har det också ur demokratisk synvinkel gått riktigt snett.

I Sveriges Rikes Lag kan vi i Regeringsformen under ”Den offentliga makten utövas under lagarna” paragraf 2 läsa:
-Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.-

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...