Höstsådden av vete ökade i år med 37 procent. Foto: Johan Wessman

Kraftig ökning av skånska höstsådden

På landet

Sommarens torka medförde att årets skörd tidigarelades. Siffror från Jordbruksverket visar nu att detta i sin tur har medfört en kraftig ökning av höstsådden.
I år har totalt drygt 600 000 hektar höstsåtts med spannmål och oljeväxter, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med i fjor och 14 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.
Stora ökningar har noterats även i Hallands och Örebro län liksom i Västra Götalands och Östergötlands län.
Totalt i landet såddes den här hösten drygt 400 000 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som 2016 års rekordstora areal. Årets areal är 37 procent större än i fjol.
Den höstsådda arealen av råg blev knappt 35 000 hektar, vilket är nästan 80 procent mer än förra hösten.
Höstkornarealen beräknas vara 20 400 hektar, vilket är i nivå med 2016 års stora areal och 24 procent mer än fjolårsarealen.
Höstrapsarealen har beräknats till 98 900 hektar, och är därmed 10 procent större än förra årets areal.
Stora höstsådda arealer är bra ur flera perspektiv, inte minst för att de hjälper till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken.